Finspångs kommun

Språk/Language

Johan Malmberg om för­delarna med prao

Kommundirektör Johan Malmberg ser stora fördelar med att en organisation eller ett företag öppnar upp för att ta emot praoelever och trycker på vikten att stärka kopplingen mellan skola och arbetsliv.

Vad tror du att det kan ge företag att ta emot praoelever?

För näringslivet, oavsett organisation eller företag, så är det en fantastisk möjlighet att dels stärka sitt eget varumärke genom att vara en god och värdig handledare. Man har möjlighet att slå hål på förutfattade meningar och myter om sin verksamhet. Det är också en möjlighet att stärka kopplingen mellan skola och näringsliv. Där man som arbetsgivare har möjlighet att skapa förutsättningar och förståelse för yrkeslivet, ge lärdomar för livet.

Varför är det viktigt för elever att komma ut på prao?

Man måste förstå att den elev som kommer ut på prao är cirka 14 år, inte 25. Vilket betyder att man inte kan kräva lika mycket av en fjortonåring som av en tjugofemåring. Men, deras prao är minst lika viktig. Det är en chans för eleverna at få se något annat, bryta av och vidga vyerna. Testa på att ta ansvar, på riktigt. Finns det dessutom möjlighet att koppla till ett intresse, drömmen om ett specifikt framtida yrke är det guld värt.

Vad kommer du ihåg från din prao?

När jag var 15 år hade jag redan bestämt mig för att bli lärare och jag när jag fick möjlighet att göra min prao i en mellanstadieklass stärkte det bilden av att jag ville bli just lärare. Jag fick vara med och göra mycket saker under min prao, vilket var väldigt stimulerande. Jag fick till och med leda en egen gymnastiklektion. Jag minns att jag kände ett stort ansvar och att det var en speciell känsla av att få testa att jobba i ”vuxenvärlden”. Se om man levde upp till kraven. Jag fick dessutom en bra kontakt med eleverna i klassen som jag hade stor nytta av när jag sen jobbade som obehörig lärare.

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång