Språk/Language

Lediga industritomter

Finspångs kommun tittar ständigt på att ta fram ny mark för industriändamål och det finns möjlighet till diskussion kring upplåtelse av mark och övriga markfrågor.

Just nu erbjuder vi industrimark i centralorten i ett industriområde direkt i anslutning till riksväg 51 mot Norrköping - Hårstorps industriområde.

Hårstorps industriområde

I direkt anslutning till riksväg 51 mot Norrköping finns ledig mark för industriändamål. I östra delen av Norralundsvägen finns en tomt kvar som har en yta på cirka 11 300 m².

Området utgör den östra entrén till Finspång, därför värnar kommunen extra om byggnadernas utformning.

Kontakta oss gärna för mer information.

Kontakt

Johan Malmberg
Kommundirektör

0122-852 68
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång