Språk/Language

Anläggning av gång- och cykelväg på Norrmalm

Anläggningen av gång-och cykelvägen på Norrmalm följer den tänkta tidplanen. Detta innebär att flera moment nu kan komma att ha viss påverkan för de som rör sig längs vägen.

Den 15 september kommer rivning av asfalt på Norrmalmsvägen ske. Den 20 september kommer stensättning vid Djurgårdsvägen att påbörjas för att sedan fortsätta i området vid Siemens gasdepå invid spåret.

Under tiden arbetet pågår kan framkomligheten vara något begränsad. Vi tackar er för fortsatt visad hänsyn för de som arbetar längs vägen.

Kontakt

Helena Wastesson
Trafikstrateg
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 29
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång