Språk/Language

Åtgärder för skadad skog på Nyhemsområdet

Under vårvintern kommer åtgärder göras i en del av skogen på Nyhem för att ta hand om granar som har angripits av insekten granbarkborre.

Granbarkborreangripna träd på Nyhem.

Träd som har angripits av granbarkborre i Nyhemsskogen

Det kommunala skogsområdet markerat med vit linje på kartan nedan har angripits av insekten granbarkborre. Granbarkborren söker sig till försvagade eller nyligen döda granar för att föröka sig. Många granar i området har dött och försvagats på grund av detta och fler kommer att angripas i intilliggande områden om åtgärd inte görs. Därför kommer granarna i området att tas ned.

Avverkningen kommer att ske inom ett antal veckor och virket kommer att läggas utmed cykelbanan från vattentornet ned mot väg 215 tills det kan transporteras bort.

Tänk på att säkerhetsavståndet till skogsmaskiner är 90 meter och det är förbjudet att klättra på virkeshögar.

Granbarkborre i Nyhemsskogen.

Granbarkborre

Åtgärder för granbarkborre på Nyhem 2020.

De drabbade områdena är ungefärligt markerade med vita linjer

Kontakt

Marika Sjödin
Naturvårdssamordnare
Samhällsplaneringsenheten

0122-850 64
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång