Språk/Language

Åtgärder på grund av granbarkborre i Rejmyre

Åtgärder kommer att genomföras på grund av aktiva angrepp av granbarkborre har upptäckts strax norr om Rejmyre.

För att bekämpa angreppet av granbarkborrar kommer vindfällen av gran och angripna granar att tas ned och omhand. Ungefär 50 granar berörs. Träd har även fallit på en ledning och dessa kommer att tas bort av ledningsägaren. Se kartan nedan för en ungefärlig markering av det berörda området. Åtgärderna kommer att påbörjas under vecka 22.

Kontakt

Marika Sjödin
Naturvårdssamordnare
Samhällsplaneringsenheten

0122-850 64
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång