Språk/Language

Bostads­tillägg och minimi­belopp höjs från och med 1 augusti 2022

Riksdagen har beslutat att höja:

  • Bostadstillägget till pensionärer.
  • Minibeloppet när avgifter enligt socialtjänstlagen bestäms.

Från och med 1 augusti 2022 höjs bostadstillägget till pensionärer med 300 kronor för ogifta och 150 kronor för gifta, per månad.

Även minimibeloppen höjs med motsvarande summor. Minimi­beloppen höjs för att pensionärer som har låga inkomster och betalar avgifter för insatser enligt socialtjänst­lagen ska få del av höjningen av bostads­tillägget.

Detta gäller för avgifter för augusti och framåt

Kommunen kommer att göra om alla beräkningar för de avgifter som berörs. Det är inte alla avgifter som kommer att påverkas utan det beror på hur stort avgiftsutrymme du har i dag. Avgiftsutrymme är det belopp som är kvar av inkomsten när förbehålls­beloppet (det belopp som ska täcka dina vanliga levnads­omkostnader och kostnader för boende eller hyra) räknats bort.

Du som berörs får ett nytt beslut

Du som berörs av ändringarna för beräkning av vård- och omsorgs­avgift kommer att få ett nytt avgifts­beslut under augusti eller september. I beslutet ser du hur Riksdagens ändring påverkar din avgift. En eventuell förändring i avgiften kommer att synas först i september då du får fakturan för augusti.

Om du frågor

Hör av dig till din avgiftshandläggare om du har frågor innan det nya avgifts­beslutet kommer. Kontaktuppgift finns på din senaste faktura.

Kontakt

Maria Frisäter
Verksamhetschef hälso- och sjukvårdsorganisationen / myndighetskontoret
Sektor vård och omsorg

0122-858 99
maria.frisater@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 FINSPÅNG

Åsa Karlsson
Sektorschef
Sektor vård och omsorg

0122-858 47
asa.karlsson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång