Språk/Language

Byggstart Bergslagsvägen och Bergslagstorget

Finspångs kommun har, efter upphandling, kontrakterat Svensk Mark och Anläggningsbolagen i Öst AB för att utföra ombyggnationen av sträckan mellan Vallonplatsen mot korsningen Finsterwaldevägen, Bergslagstorget och ytan utanför Joans och Kristallen.

Arbetet med Bergslagsvägen och bergslagstorget är indelat i fem etapper. Etappindelningen är satt för att möjliggöra för allmänheten att nå samtliga butiker och övriga verksamheter i området.

Innan ny etapp påbörjas ska tidigare etapp vara i brukbart skick. Detta innebär att framkomlighet ska vara god men att vissa moment kommer att kunna vara kvar för att samordnas med andra etapper.

Arbetet med Bergslagsvägen och Bergslagstorget beräknas vara klart senhösten 2023.

Relaterad information

Här kan du läsa mera om projetektet och de olika etapperna.

Kontakt

Helena Wastesson
Trafikstrateg
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 29
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång