Språk/Language

Detaljplan för Byle 1:12 m fl har vunnit laga kraft

Kommunstyrelsen beslutade att anta detaljplanen den 25 november 2020. Detaljplanen vann laga kraft den 28 december 2020.

Byggnadsplanen (05-SKI-673 (B24)) har därmed upphävts för fastigheten Byle 1:12 m fl. Detta gjordes för att möjliggöra att det utbyte av granhäck till plank inte skulle vara planstridigt.

I samrådsskedet kom önskemål att upphäva även grannfastigheten, vilket kommunen inte hade några invändningar mot. Därför upphävdes även den tillfartsväg som gick till dessa fastigheter enligt planen.

Detaljplaneprocessen.

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång