Språk/Language

Detaljplan för fastigheten Rejmyre 1:205

Förslag på detaljplan för fastigheten Rejmyre 1:205. Detaljplanen finns utställd för granskning till den 17 juni 2019.

Finspångs kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för fastigheten Rejmyre 1:205. Syftet med planen är att utreda möjligheten att använda fastigheten Rejmyre 1:205 inom Rejmyre tätort för hotell- och bostadsändamål.

Dagens markanvändning inom planområdet är bostäder och fastigheten är bebyggd med en bostadsbyggnad.

Detaljplanen finns utställd för granskning till den 17 juni 2019.

Rejmyre 1:205

Relaterad information

Här finner du detaljplanen för Rejmyre 1:205.

Kontakt

Marika Östemar
Planarkitekt
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 90
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång