Språk/Language

Detaljplan för Lämmenäs 1:32 har antagits

Kommunstyrelsen beslutade 24 augusti 2022 att anta detaljplan för Lämmenäs 1:32.

Syftet med detaljplan är att säkra byggrätten på fastigheten Lämmenäs 1:32 genom att upphäva den del av Byggnadsplan för del av Lämmenäs 1:3 som berör aktuell fastighet.

Detaljplaneprocessen.

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång