Språk/Language

Detaljplan för Stora Allén har vunnit laga kraft

Kommunfullmäktige beslutade att anta detaljplanen 25 mars 2020. Detaljplanen vann laga kraft 22 april 2020.

På sitt möte den 25 mars 2020 beslutade kommunfullmäktige att anta detaljplanen för Stora Allén, del av fastigheten Östermalm 1:1. Detaljplanen vann laga kraft den 22 april 2020.

Planens syfte är att skapa en förtätning med bostäder inom södermalm i Finspångs tätort. Till granskningsskedet justerades detaljplan till bostäder om cirka fem lägenheter. Planen ger möjlighet att uppföra byggnad med två våningar samt ytterligare indragen takvåning därutöver.

Planområdet omfattar del av fastigheten Östermalm 1:1, som ligger i korsningen Stora Allén/ Åsvägen. Ägare till fastigheten är Finspångs kommun.

Detaljplaneprocessen.

Planhandlingar

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång