Språk/Language

Detaljplan för Värmeverk samt del av Hårstorp 1:1 m.fl. har fått laga kraft

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra fortsatt drift och utökning av Finspångs Tekniska Verk AB befintliga värmeverk.

Detaljplanen antogs av kommunstyrelsen 24 november 2021 och fått laga kraft
21 december 2021.

Detaljplaneprocessen.

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång