Språk/Language

Enkelriktad trafik införs på Bergslagsvägen

Trafiken på Bergslagsvägen blir enkelriktad på sträckan mellan Finsterwaldervägen och Kalkugnsvägen enligt gulmarkerade pilar i kartbild.

I samband med det fortsatta arbetet på Bergslagstorget införs nu enkelriktad trafik på sträckan mellan Finsterwaldervägen och Kalkugnsvägen enligt gulmarkerade pilar i kartbild. Fordonstrafiken får köra i riktning mellan Finsterwaldervägen och Kalkugnsvägen enligt gulmarkerade pilar i kartbilden.

Korsningen från Bergslagsvägen ner mot Stationsvägen får endast busstrafik föras.

Vi ber er att köra försiktigt och visa hänsyn till varandra i området!

Kontakt

Joakim Joge
Trafikingenjör
Samhällsplaneringsenheten

0122-855 81
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång