Språk/Language

Hållplats Prästkragen tas bort

Den 17 juni kommer hållplatsläge Prästkragen på Södra Storängsvägen att stängas ned.

Hållplats prästkragen tas bort 17 juni 2019

Vid tidtabellskiftet den 17 juni kommer hållplatsläge Prästkragen på Södra Storängsvägen att stängas ned. Anledningen till att hållplatsen tas bort är att hållplatslägets placering på trottoar inte uppfyller gällande krav på utformning samt att en ny gång- och cykelbana kommer byggas längs med vägen.

Resenärer hänvisas till hållplatsläge Skatglädjen vid ICA Hårstorp alternativt hållplatsläge Storängsskolan.

Relaterad information

Hos Östgötatrafiken kan du se sommarens tidtabell och andra förändringar i kollektivtrafiken.

Kontakt

Helena Wastesson
Trafikstrateg
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 29
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång