Språk/Language

Har du problem med din privata e-postadress @finspong.com?

Om du som privatperson med e-postadress namn@finspong.com har problem med din e-post ska du kontakta Finet.

Finets kundservice

E-post: finet@finet.se
Telefon: 0122-246 80 (Öppet måndag-fredag: kl. 9:00-11:30)

OBS! Detta gäller enbart privatpersoner - inte dig som är anställd i Finspångs kommun och har namn@finspang.se som din jobbadress.

Relaterad information