Språk/Language

Information om planerad utbyggnad av vindkraft

Holmen Energi AB arbetar med en ansökan för tre vind­krafts­parker inom Finspångs kommun. Det är just nu tidigt i processen men här kan du läsa mer om vilka områden som berörs och vem som ansvarar för vad.

Vilka delar berörs i Finspångs kommun?

Områden som berörs av Holmen Energis ansökan är:

  • Högsjö (sydväst om Igelfors mot Grytgöl).
  • Klintaberget (området sträcker sig ungefär från Magnehult mot Ändebol, längs riksväg 55 mot Simonstorp).
  • Skybygget (området börjar i Klintabergets söndra kant, går mot Sörsjön, väster om Sörsjön mot Getsjön).
Kartbild över aktuella områden.

 Från vem kan jag få mer information?

 Det är Holmen Energi AB som ansvarar för information och dialog med både privatpersoner och myndigheter.

Det är Holmen Energi AB som har ansvaret för sin ansökan och i oktober 2020 höll bolaget ett allmänt samråd. Det är till Holmen Energi AB och deras konsult Sweco som du ska höra av dig till om du har frågor eller synpunkter.

 Vem beslutar om projektet?

 Det är Länsstyrelsen i Östergötland som ansvarar för att hantera en ansökan om vind­krafts­etablering, om och när en sådan lämnas in från Holmen Energi AB.

 Roller och ansvar

Illustration med roller och ansvarsfördelning.

Vad är Finspångs kommuns roll?

Finspångs kommun är en samrådspart till länsstyrelsen. Det gäller främst det kommunala beslutet om tillstyrkan och som tillsyns­myndighet utifrån miljöbalken.

  • Kommunalt beslut om tillstyrkan innebär att Finspångs kommun­fullmäktige tar ställning till om man anser att de berörda områdena för vindkraft är lämpliga eller inte. Beslutet handlar enbart om lämpligheten. Svaret från Finspångs kommun kan enbart bli ja eller nej.
  • ·Som tillsynsmyndighet är Finspångs kommun remissinstans för frågor som om­fattas av bland annat miljöbalken. Det kan vara frågor om naturvärden, buller och ljud men även utveckling i översiktsplan eller liknande.

 Hur har Finspångs kommun varit involverade hittills?

 I september 2020 hölls ett första möte som kallas myndighetssamråd mellan Holmen Energi AB och Länsstyrelsen. Mötet handlade om den miljö­konsekvens­beskrivningen som bolaget planerar och den eventuella ansökan om tillstånd som bolaget ska skicka in.

De områden som berörs ligger inom både Finspångs och Norrköpings kommuner. Tjänstemän från båda kommunerna deltog på mötet.

Kontakt

Lina Alm
Utvecklingsstrateg översiktlig planering
Utvecklings- och näringslivsavdelningen

0122-850 03
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång