Språk/Language

Information till närings­idkare om present­kort för kommunens medarbetare

Som ett extra tack för goda insatser med ökad arbetsbelastning under coronapandemin får kommunens medarbetare presentkort som kan användas hos näringsidkare i kommunen och ditt företag har möjlighet att vara med och bidra till något gott, som ett av de företag där Finspångs kommuns medarbetare kan lösa in presentkort. Här finns information till dig som näringsidkare om presentkorten och hur du får ersättning när någon betalar med dem.

Covid-19-pandemin har både belastat kommunens medarbetare på ett helt nytt sätt men också påverkat och skapat svårigheter för vårt lokala näringsliv, på olika sätt. För att uppmuntra och uppmärksamma kommunens medarbetare och stödja det lokala näringslivet har politiken beslutat om att dela ut presentkort som kan nyttjas hos lokala näringsidkare, som ett extra tack för årets prövningar.

Meddela oss gärna om ditt företag inte har möjlighet att ta emot presentkorten.

Det har delats ut presentkort vid två tillfällen

 • Julen 2020, dessa kort gäller perioden 11 december 2020 till och med 31 oktober 2021.
 • Sommaren 2021, dessa kort gäller perioden 15 juli 2021 till och med 31 december 2021.

Nedan kan se mer information om respektive presentkort.

Presentkort sommaren 2021

Presentkorten som delas ut sommaren 2021 har ett värde på 200 kronor per styck och kan nyttjas hos lokala näringsidkare.

Presentkort till kommunens medarbetare sommaren 2021.

Allmän information

Presentkorten gäller från och med 15 juli 2021 till och med 31 december 2021 hos de lokala näringsidkare som vill vara med och som uppfyller kraven.

 • Beloppet är inklusive moms.
 • Det kan alltså vara : 0 procent, 6 procent, 12 procent och 25 procent.
 • Presentkortet får inte växlas mot kontanter och inte heller eventuell mellanskillnad får växlas mot kontanter.
 • Presentkortet får inte användas för att köpa alkohol, tobak eller till spel.

Information till handlare/butik/företag

Kommunstyrelsen i Finspångs kommun har beslutat att erbjuda kommunens medarbetare presentkort. Om du/ni vill vara en handlare/butik/företag där presentkortet ska nyttjas måste du uppfylla följande krav:

 • Du ska verka i Finspångs kommun.
 • Du ska uppfylla kraven i LOU Lag (2016.1145) §1, §2 samt §3.
 • Du ska vara registrerad hos Bolagsverket eller motsvarande myndighet i annat EU-land samt vara registrerad för mervärdesskatt och inneha F-skattebevis.
 • Ditt företag ska ta fullt arbetsgivaransvar för dina anställda och konsulter och ha tecknat erforderliga försäkringar m.m. Kollektivavtalsliknande villkor ska uppfyllas.

Så här får du ersättning för presentkorten

Om du uppfyller kraven för presentkorten så fakturerar du Tillväxt Finspång senast 5 januari 2022. Underlag i form av de använda presentkorten ska bifogas. Tänk på att använda rätt momssats på fakturan (0 procent, 6 procent, 12 procent eller 25 procent).

Skicka faktura samt presentkorten till:

Tillväxt Finspång
Vallonvägen 15
612 30 Finspång

Presentkort julen 2020

Exempel på presentkort från Finspångs kommun 2020-2021.

Allmän information

 • Presentkorten gäller från och med 11 december till och med 31 oktober 2021 hos de lokala näringsidkare som vill vara med och som uppfyller kraven.
 • Beloppet är inklusive moms.
 • Det kan alltså vara : 0 procent, 6 procent, 12 procent och 25 procent.
 • Presentkortet får inte växlas mot kontanter och inte heller eventuell mellanskillnad får växlas mot kontanter.
 • Presentkortet får inte användas för att köpa alkohol, tobak eller till spel.

Information till handlare/butik/företag

Kommunstyrelsen i Finspångs kommun har beslutat att erbjuda kommunens medarbetare presentkort. Om du/ni vill vara en handlare/butik/företag där presentkortet ska nyttjas måste du uppfylla följande krav:

 • Du ska verka i Finspångs kommun.
 • Du ska uppfylla kraven i LOU Lag (2016.1145) §1, §2 samt §3.
 • Du ska vara registrerad hos Bolagsverket eller motsvarande myndighet i annat EU-land samt vara registrerad för mervärdesskatt och inneha F-skattebevis.
 • Ditt företag ska ta fullt arbetsgivaransvar för dina anställda och konsulter och ha tecknat erforderliga försäkringar m.m. Kollektivavtalsliknande villkor ska uppfyllas.

Så här får du ersättning för presentkorten

Om du uppfyller kraven för presentkorten så fakturerar du Tillväxt Finspång senast 10 november 2021. Underlag i form av de använda presentkorten ska bifogas. Tänk på att använda rätt momssats på fakturan (0 procent, 6 procent, 12 procent eller 25 procent).

Skicka faktura samt presentkorten till:

Tillväxt Finspång
Vallonvägen 15
612 30 Finspång

Kontakt

Helén Wallman
HR-chef
HR-avdelningen

0122-852 13
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång