Språk/Language

Kabelfel på Fågelsångsvägen

Under måndagen 1 februari kommer Vattenfall tina upp marken på Fågelsångsvägen enligt bilden, detta då det finns ett kabelfel som ska åtgärdas.

Arbetet utförs under måndagen sedan kommer grävarbetet kan komma igång under vecka 5.

Gatan kommer att stängas av från Rågången ut mot Fågelsångsvägen. Boende på Rågången hänvisas till infart via Storhagsvägen.

Kabelfel Fågelsångsvägen

Kontakt

Joakim Joge
Trafikingenjör
Samhällsplaneringsenheten

0122-855 81
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång