Språk/Language

Ledningsarbete på Bruksgatan

Fram till den 2 april pågår arbete med VA-ledningar på Bruksgatan.

Under tiden som arbetet pågår kommer fyra platser på besöksparkeringen att vara avstängda, se orange markering på kartan nedan.


Kontakt

Anders Svensson
Mark- och exploateringsingenjör
Samhällsplaneringsenheten

0122-856 19
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång