Språk/Language

Lekplatsen i Svälthagen rustas upp

Lekplatsen i Svälthagen utökas och rustas upp under hösten.

Under slutet av september och början av oktober kommer lekplatsen i Svälthagen att utökas och rustas upp. En ny klätterställning och en tillgänglighetsanpassad studsmatta kommer tillsammans med ny fjäderlek att komplettera lekmöjligheterna i den befintliga lekmiljön.

Kontakt

Helena Wastesson
Trafikstrateg
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 29
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång