Språk/Language

Mycket torrt i skog och mark- var försiktig när du eldar

I helgen kommer att vara varm i Östergötland. Med torra marker gör det brandrisken stor. Var mycket försiktig när du eldar eller grillar utomhus.

Viktigt!

  • Om du ska grilla, använd iordningsställda grillplatser. Se även till att du har vatten att släcka elden med.
  • Släng aldrig cigarettfimpar i skog och mark, glöden kan tända en brand.
  • Tänk på att du bär ansvaret om du startar en brand

Håll dig uppdaterad

Det är viktigt att du håller dig uppdaterad om eventuella eldningsförbud på den plats du befinner dig. Förbud kan införas och upphävas beroende på olika lokala förutsättningar. Om det skulle bli ett eldningsförbud i Östergötland, så hittar du information om det här på kommunens hemsida, Länsstyrelsens webbplats, Krisinformations hemsida och på Räddningstjänsten Östra Götalands webbplats.

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång