Språk/Language

Nedtagning av träd i Lotorp

Flera almar har dött i Lotorp, troligen på grund av almsjukan. Som en säkerhetsåtgärd tar kommunen ner dessa träd.

Kring fotbollsplanen och busshållplatsen (mitt emot kiosken) finns ett antal döda almar. Som en säkerhetsåtgärd har dessa träd börjat tas ner.

Kontakt

Marika Sjödin
Naturvårdssamordnare
Samhällsplaneringsenheten

0122-850 64
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång