Språk/Language

Nya broräcken på Bergslagsbron

Den 15 maj startar ett arbete med att byta broräcken på Bergslagsbron i centrala Finspång. Under tiden arbetet pågår kommer framkomligheten att vara begränsad.

Från den 15 maj och ungefär en månad framåt pågår ett arbete med att ersätta befintliga broräcken på Bergslagsbron med nya.

En sida i taget

Arbetet planeras för en sida i taget och innebär att del av körbanan inklusive gång- och cykelväg är avstängd för trafik. Det är alltså möjligt att passera på bron under pågående arbete men framkomligheten är begränsad.

Kör försiktigt

Vi vill uppmana samtliga som passerar att köra försiktigt, med hänsyn till arbetet som utförs på bron och allas säkerhet.

Tack för tålamod och visad hänsyn

Kontakt

Finspångs Tekniska
Kundservice
Felanmälan

0122-851 80
kundservice@finspangstekniska.se

Norrköpingsvägen 32, 612 80 Finspång

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång