Finspångs kommun

Språk/Language

Nya parkeringsplatser och parkeringsförbud runt Metallen

För är att skapa bättre förutsättningar gällande trafiksäkerhet på Smältarevägen och Fogdevägen och området kring Metallens verksamhet har parkering samt parkerings­förbud tillkommit i området.

En parkering på 20 minuter kl. 6-18 vardagar på sträckan utanför Metallens förskola har skapats för hämtning och lämning av barn enligt rödmarkering i nedanstående kartbild. Parkeringen kommer även kunna användas som besöksparkering i bostadsområdet övrig tid.

För dig som är van att parkera utmed gatan vid Metallen kan hitta alternativa parkeringsplatser i parkeringskartan, exempelvis vid gamla lasarettsområdet.


På östra sidan av Smältarevägen enligt enligt rödmarkering i nedanstående kartbild får fordon
inte parkeras under vardagar klockan 7-17. Övrig tid är parkering tillåten.

 

På Smältarevägen och Fogdevägen enligt rödmarkering i nedanstående kartbilder får fordon inte parkeras.

Kontakt

Rosita Mathiesen
Trafikingenjör
Samhällsplaneringsenheten

0122-859 16
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång