Språk/Language

Ny gång- och cykelväg utmed Villavägen

I samband med asfalteringen av Villavägen kommer en gång-och cykelväg att anläggas mellan Norrmalmsvägen och Kraftkärrsvägen.

Gång- och cykelvägar i Finspångs centralort.

Under maj kommer asfaltering att ske på Villavägen och i samband med detta anläggs en gång- och cykelväg mellan Norrmalmsvägen och Kraftkärrsvägen. Gång -och cykelvägen kommer knytas samman med det övriga cykelvägnätet i området.

Kontakt

Helena Wastesson
Trafikstrateg
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 29
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång