Språk/Language

Ny miljöbalkstaxa från och med 1 juli - färre får betala i förväg

Från och med 1 juli har Finspångs kommun en ny taxa för tillsyn enligt miljöbalken. Den nya taxan innebär en del förändringar av tillsyns­avgifterna för dig som företagare.

Vad innebär den nya taxan?

Den nya taxan innebär bland annat att det enbart är de företag som är anmälningspliktiga (enligt miljöbalken) som betalar fasta årliga avgifter. Alla övriga företag, oftast mindre, kommer från och med 1 juli 2021 att betala för tillsynen i efterhand, när en inspektion är genomförd.

En annan förändring är att kostnad för restid som tidigare varierade beroende på var verksamheten låg i kommunen är ersatt med en fast schablon för restid per tillfälle.

Som exempel kan nämnas att för tillsyn på lantbruk innebär den nya taxan att sex anmälnings­pliktiga verksamheterna med fler än 100 djurenheter fortsatt får en fast årsavgift, medan cirka 37 lantbruk med mindre än 100 djurenheter går från en fast årlig avgift till timavgift med efterhandsdebitering.

Kontakt

Miljöfunktionens expedition
Monica Eriksson
Administratör

0122-852 35
miljo@finspang.se