Språk/Language

Ombyggnation av infart och hållplats­läge vid röda Hårstorp

Vecka 17 startar arbetet med en ny infart till Röda Hårstorps parkering och samman­slagning av hållplatsläge Skatglädjen och Hårstorps­vägen. Det nya hållplats­läget, Skatglädjen, ska tillgänglighetsanpassas, förses med väder­skydd, cykelställ samt cykel­pump.

Åtgärden är dels ett led i att skapa en mer trafiksäker miljö i området och bidrar även till en jämnare fördelning av hållplatslägen utmed Hårstorpsvägen samt Södra och Norra Storängsvägen.

Så påverkas du

Arbetet kommer att medföra störningar i trafiken, periodvis kommer ett körfält vara avstängt vilket gör det trängre för bilister. Vi ber därför om extra hänsyn för de som arbetar på vägen. Vi vill även be cyklister och fotgängare att vara extra uppmärksamma under tiden vi arbetar i området.

Mera om projektet

Här kan du läsa mera information om ombyggnationen vid röda hårstorp och andra pågående projekt.

Kontakt

Helena Wastesson
Trafikstrateg
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 29
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång