Språk/Language

Otjänligt vatten i Gron / High bacteria level in the lake Gron

Den sista provtagningen av badvattnet vid våra badplatser i Finspångs kommun visar att bakteriehalten i sjön Gron, vid Rävudden, är hög. Finspångs kommun avråder därför från bad i Gron, Rävudden.

Vy över sjön Gron

Halten av Intestinala Enterokocker är hög vilket kan leda till illamående, diarréer och magsjuka. Provet togs den 21 augusti 2019. Nya prover ska tas så snart som möjligt och skickas till analys.

Från att ett prov är taget dröjer det minst tre dagar innan kommunen får en bedömning från det laboratorium som har analyserat provet.

Har du frågor om badvattenprover kontakta miljöenheten hos Finspångs kommun. Har du några andra frågor eller synpunkter om badplatser ska du kontakta Arena Grosvad Medley.

Välkommen att bada i någon annan av våra fina badsjöar i Finspångs kommun.

High bacteria level in the lake Gron, Rävudden

The bacteria level is high in the lake Gron, Rävudden and for that reason we advise against swimming in the water. New samples will be taken as soon as possible for further analysis.

You are most welcome to take a swim in another of our lakes in Finspång municipality.

Håll koll på vattnet på badplatser i kommunen

På Havs- och vattenmyndighetens webbplats kan du hålla koll på vattnet vid våra badplatser i Finspångs kommun. Den information som finns tillgänglig är vattentemperatur, vattenkvalitet och uppgift om algblomning.

Kontakt

Monica Eriksson
Administratör
Miljöfunktionens expedition

0122-852 35
miljo@finspang.se

Finspångs kommun, Bygg- och miljöenheten, 612 80 Finspång

Arena Grosvad Medley

010-450 90 55
arenagrosvad@medley.se

Grosvadsvägen 5, 612 41 Finspång