Språk/Language

Samråd detaljplan Grosvad 1:3 med flera

Samhällsplaneringsenheten har upprättat ett förslag till ny detaljplan för del av Grosvad 1:3 med flera, Finspångs kommun.

Grosvad 1:3 med flera

Planens syfte är att skapa ett bostadsområde med en varierad husproduktion med villor, radhus och flerbostadshus, samt säkerställa befintlig camping samt utvidgning av denna.

Planen bedöms ge ett tillskott på ca 130 lägenheter/hushåll. Planhandlingarna finns tillgängliga på sidan Detaljplanering.

Handlingarna finns även utställda i kommunhusets reception 17 februari 2020 till och med 29 mars 2020, Bergslagsvägen 13–15, 612 80 Finspång.

Samrådsmöte

Samrådsmöte kommer att hållas utomhus på platsen för detaljplanen. Vi träffas vid Grostorps skjutbana och går därefter runt i området för att visa den ungefärliga placeringen av vägar och bostadsområden.

Välkommen torsdag 12 mars 2020 kl. 18.00-19.30. Du behöver anmäla dig till samrådsmötet. Anmälan sker till Erica Ekblom, planarkitekt. Du finner kontaktuppgifter under rutan kontakt.

Skriftliga synpunkter

Synpunkter på förslaget lämnas via kommunens e-tjänst ”Synpunkter på detaljplan” senast den 29 mars 2020.

Kontakt

Erica Ekblom
Planarkitekt
Samhällsplaneringsenheten

0122-854 73
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Angela Hedkrok
Administratör
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 02
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång