Språk/Language

Skogsbruksåtgärder i Sonstorp

Under onsdagen den 26 augusti påbörjas ett antal skogsbruksåtgärder i Sonstorp.

Åtgärderna inkluderar naturvårdshuggning för att gynna naturvärden, gallring samt förbättring av sikt kring ett antal gång- och cykelvägsavsnitt. Åtgärderna beräknas pågå under resten av vecka 35.

Kontakt

Marika Sjödin
Naturvårdssamordnare
Samhällsplaneringsenheten

0122-850 64
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång