Språk/Language

Tillfällig hållplats vid Finspångs station

Den planerade uppstarten av tätortstrafik med hållplats på Bergslagstorget ersätt tillfälligt av hållplats vid Finspångs station.

På grund av omvärldsfaktorer har det varit svårigheter med att få leverans av visst material till ombyggnationen av Bergslagstorget. Det påverkar färdigställandet av etapp 1 och innebär att tätortstrafiken kommer få en tillfällig hållplats vid Finspångs station.

Tätortstrafiken planeras att trafikera busstorget under v27.

Relaterad information

Här kan du läsa mera om projekt Bergslagsvägen och dess olika etapper.

Kontakt

Helena Wastesson
Trafikstrateg
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 29
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång