Språk/Language

Tjänligt badvatten i Mäseln

Den sista provtagningen av badvattnet vid våra badplatser i Finspångs kommun visar att bakteriehalten i sjön Mäseln återigen är tjänligt för bad. Du kan nu bada i Mäseln utan att det bedöms som en hälsorisk. Finspångs kommun fortsätter att följa halten i Mäseln.

Mäseln.

Den 10 augusti togs progver som visade på hög halt av E.coli i sjön Mäseln. Nya prover är tagna 25 augusti och utan anmärkning, vilket innebär att vattnet är tjänligt och det går att bada i Mäseln igen utan att det bedöms som en hälsorisk.

Har du frågor om badvattenprover kontakta miljöenheten hos Finspångs kommun. Har du några andra frågor eller synpunkter om badplatser ska du kontakta Arena Grosvad Medley.

English version: Low bacteria level in the lake Mäseln

New samples of the water in the Lake Mäseln shows that the bacteria level is low and for that reason it's okay to swim in the water again, without risk to health.

Håll koll på vattnet på badplatser i kommunen

På Havs- och vattenmyndighetens webbplats kan du hålla koll på vattnet vid våra badplatser i Finspångs kommun. Den information som finns tillgänglig är vattentemperatur, vattenkvalitet och uppgift om algblomning.

Kontakt

Monica Eriksson
Administratör
Miljöfunktionens expedition

0122-852 35
miljo@finspang.se

Finspångs kommun, Bygg- och miljöenheten, 612 80 Finspång

Arena Grosvad Medley

010-450 90 55
arenagrosvad@medley.se

Grosvadsvägen 5, 612 41 Finspång