Språk/Language

Utkörning av virke utmed gamla banvallen

Måndagen den 1 februari påbörjar Holmen med utkörning av barkborre skadat virke och kommer att använda sig av gång och cykelvägen på gamla banvallen. 

Transporterna kommer att ske från Olstorpsvägen och väster ut på gamla banvallen enligt rödmarkering i kartbilden. Arbetet kommer märkas ut med varningsmärken men vi vill be er att vara uppmärksamma på dessa transporter.

Kontakt

Anders Svensson
Mark- och exploateringsingenjör
Samhällsplaneringsenheten

0122-856 19
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång