Språk/Language

Utökad service vid bygglovshantering

Under sex månader förstärker Finspångs kommun handläggningen för bygglovsärenden. Målet är att under dessa månader kunna fokusera på att avsluta äldre ärenden utan att nyinkomna ärenden får stå tillbaka. Det innebär att du som har ett oavslutat ärende kan bli kontaktad för uppföljning.

- Jag ser fram emot att få arbeta med den här uppföljningen. Förhoppningsvis kan det leda till att många öppna ärenden kan avslutas och att många i kommunen får sina slutbesked, säger Pontus Wahlström, bygglovshandläggare

Vad betyder det här för mig?

Alla ärenden som fått beviljat bygglov kräver också ett slutbesked. Du som är byggherre behöver alltså skicka in en begäran om slutbesked till Finspångs kommuns bygg- och miljöenhet för att bygglovshandläggaren ska veta att ditt projekt är klart och att ärendet kan avslutas. Först därefter kan du få ett slutbesked. Slutbeskedet är en värdehandling och som inkluderar rättssäkerhet, värdering av din fastighet och verifierar att din byggnation är säker.

Jag saknar mitt slutbesked - vad kan jag göra?

Har du ett byggärende som är äldre än fem år som du saknar ett slutbevis för är du varmt välkommen att höra av dig kommunens bygglovshandläggare.

Bygglovsprocessen i Finspångs kommun.

Kontakt

Pontus Wahlström
Bygglovshandläggare
Bygg- och miljöenheten

pontus.wahlstrom@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång