Språk/Language

Utökat arbetsområde i centrum

Under vecka 47, runt 23-24 november, kommer vi gå in i området för etapp 6 och specifikt området kring berget utanför Kristallens entré.

Ett avsteg från tidigare kommunicerad planering av byggnation inom etapperna kommer behöva göras. Arbetet innebär att vi kommer stängsla in området kring berget utanför entrén till Kristallen och gångvägen längs med fasaden enligt rödmarkering i kartbild. Gående hänvisas till befintlig trottoar längs med den stora planteringen enligt blå markering i kartbild och cyklisterna kommer få samsas med bilarna på befintlig väg. Entrén till Kristallen kommer inte att beröras utan kommer vara tillgänglig.

Färdttjänstresenär

Färdtjänstresenärer som brukar stiga på och av i anslutning till Kristallen kommer fortfarande kunna göra det, detta i anslutning till grön markering i kartbild.

Träd i arbetsområdet

I samband med detta arbete kommer träden enligt gulmarkering i kartbild att tas bort då de inte har någon livskraft kvar. Nya träd kommer att planteras. Emellertid är det stora trädet utanför Handelsbanken starkt och kommer att stå kvar på sin plats.

Då fler behöver samsas om befintligt utrymme ber vi er att vara lite extra uppmärksamma.

Kontakt

Helena Wastesson
Trafikstrateg
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 29
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång