Språk/Language

Vattenskyddsområde - info till dig i norra delen av Tisnaren

Sjön Tisnaren omfattas av förslag till reviderat vattenskyddsområde för Vingåkers vattentäkt. Fastighetsägare och verksamhetsutövare vid Tisnarens norra del kommer bli berörda. 

Sörmland Vatten har med hjälp av konsult påbörjat ett arbete med att revidera befintligt vattenskyddsområde i Lyttersta.

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och behöver skyddas för att säkra en långsiktig tillgång till rent vatten.

Kontakt

Jonny Sävenhed
Miljöstrateg
Samhällsbyggnad centralt

0122-852 37
jonny.savenhed@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång