För dig i nian

Välkommen till Finspångs kommunala gymnasieskola. Vi erbjuder ett brett utbud av program och kurser. Hos oss får du en välordnad utbildning av hög kvalitet med mycket lärarledd undervisningstid där vi kontinuerligt följer upp din studieplan. Internationalisering, entreprenörskap och samarbete med näringsliv och universitet, är centralt i alla program. 

Bergska gymnasiet i Bildningen.

Varför ska du välja oss?

Bergska gymnasiet är en lagom stor skola med ett brett utbud av både program och kurser. Att vara en lagom stor skola innebär att du som elev blir sedd och får en personlig kontakt med lärarna och övriga elever på skolan. Vi har en bra stämning på skolan och eleverna upplever trygghet. Vårt ledord är "Tillsammans"! Det står för allt vi vill att du ska känna när du börjar här.

Förutom att vi har hög kvalitet i våra utbildningar betyder det också:

 • Att vi ser dig och bryr oss om dig som individ.
 • Att det är roligt och meningsfullt att lära hos oss.
 • Att du ska få en bra start på ditt vuxenliv.
 • Att du ska få möta och lära dig om andra länder och kulturer.
 • Att vi har en härlig stämning och sammanhållning.

I senaste elevenkäten* fick vi bland annat goda resultat på ”grundläggande värden på skolan och i undervisningen” samt ”trygghet”, jämfört med övriga gymnasieskolor i landet.

Bergska gymnasiets lärarkår är stabil och erfaren. Vi ligger över rikssnittet vad gäller lärartäthet, andelen lärare med lärarlegitimation samt andelen elever som fullföljer sin utbildning under tre år.

Vi har kul tillsammans. Vi åker ofta på studiebesök och anordar också aktiviteter för att stärka sammanhållningen på skolan. Följ oss på sociala medier för att få en inblick i hur det är att vara elev hos oss!

Boka en prova-på-dag!

Gymnasievalet är ett stort och viktigt beslut. Därför är det viktigt att ditt val blir rätt för dig och dina framtidsdrömmar. För att hjälpa dig känna om Bergska gymnasiet är det rätta valet, är du välkommen till oss för att under en heldag prova på det program du är intresserad av.

En "prova-på-dag" innebär att du får följa med en fadder som är elev på Bergska gymnasiet på lektioner och raster. Ni äter lunch i restaurangen och vi bjuder på fika. Det är ett perfekt tillfälle att känna efter hur en vanlig skoldag på gymnasiet kan se ut och kännas. Du får en inblick i det program du är intresserad av och har möjlighet att ställa alla möjliga frågor! Du kan komma själv eller tillsammans med en vän eller förälder.

Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din nuvarande högstadieskola för att boka in en dag!

Läs mer här

Att pendla till Bergska gymnasiet

46 procent av eleverna på de nationella gymnasieprogrammen i Finspång pendlar in från Norrköpings kommun. Det är smidigt att resa till Finspång med kollektivtrafiken. Jämför tiderna här!

Här visas en bild som jämför hur lång tid det tar att resa till Bildningen från olika platser. Från Svärtinge tar det cirka 27-29 minuter med kollektivtrafiken utan byten, jämfört med att pendla till Söder tull som tar 33-45 minuter inklusive minst ett byte. Att resa från Kimstad till Bildningen tar 35-38 minuter utan byte medan det tar 23-30 minuter att resa till Söder tull. Från Skärblacka till Finsång tar den 24-27 minuter med buss utan byte och från Skärblacka till Söder tull tar det 29-33 minuter.

Viktiga datum

 • Skolstart 16/8, Bildningens Restaurang
 • Finns i Finspång 6/10, Arena Grosvad
 • Gymnasiemässa 13/10, Mässhallarna i Norrköping kl 10.00-14.00
 • Öppet Hus, 15/5
 • Prova-på-period, 1/9-9/2
 • Valperiod, 15/1-15/2
 • Preliminär antagning, 16/4
 • Omvalsperiod, 16/4-3/4
 • Slutlig antagning, klar 2/7

Kontakt

Tangra Brussander
Rektor (BA, EK, NA, SA, LÄ)
Bergska gymnasiet, Bildningen

0122-856 74
bergska.gymnasiet@finspang.se