Studie- och yrkesvägledning

Eftersom framtidsfrågor är så otroligt viktigt för elever på gymnasiet har vi studie- och yrkes­vägledare på skolan som hjälper dig med dina funderingar och planer kring framtiden. Tillsam­mans kan ni bolla idéer, söka kunskap om vilka krav som ställs på dig utifrån dina framtidsdrömmar samt göra upp en plan för att nå dit du vill.

Studie- och yrkesvägledaren hjälper dig vid val av kurser, inriktningar och uppföljning av studieplan.

Du erbjudes vägledningssamtal och information om:

 • Yrken och arbetsliv
 • Utbildningar och utbildningsvägar
 • Ansökningsförfaranden

På skolans studie- och yrkesvägledningsavdelning finns informationsmaterial från högskolor och universitet, folkhögskolor, vuxenutbildning samt informationsmaterial från olika branscher.

Vad är vägledning?

Vägledning är en livsprocess som måste få ta tid. Den handlar om att du får kunskap om dig själv- vilka egenskaper, färdigheter, intressen och värderingar du har som person samt att få kunskap om olika yrken och utbildningsvägar som kan matcha din personlighet. När du hittat dig själv och har tillräckliga kunskaper om vilka yrken och utbildningar som passar dig bäst är du redo att göra ett väl genomtänkt beslut.

Val inför årskurs 2 och 3

Du som går i årskurs 1 ska under vårterminen göra dina val som krävs för fortsatta studier. Valet är uppdelat i 3 olika delar. Inriktning, programfördjupning och individuellt val.

Via länken nedan hittar du den kurskatalog som finns för de kurser som erbjuds under det individuella valet, där du ska välja kurser motsvarande 200 poäng. En del av dessa kurser är valbara på samtliga program, medans en del bara kan väljas av ett visst program. Det står längst ner, i fet stil under varje kursbeskrivning, vad som gäller. En del av kurserna, i exempelvis matematik och språk, följer på varandra och innebär att du inte kan läsa en kurs som bygger vidare utan att ha läst den tidigare kursen.

Dina val till programfördjupningen är på blanketterna olika beroende på program och inriktning. En del av kurserna är valbara , andra är kurser som skolan har valt för den inriktningen. Du väljer till kurser så att du uppnår de 2500 poäng som krävs för en gymnasieexamen.

Högskoleförberedande programmen (EK, NA och SA)
Du som är elev på ett högskoleförberedande program ( EK, NA och SA ) väljer den inriktning du vill ha för dina fortsatta studier. Du ska sedan välja till de kurser du vill ha under fördjupningsvalet. De kurser du kan välja mellan finns angivna på blanketten som gäller för just dig och den inriktning som du har valt.

Yrkesförberedande programmen (BA och LÄ)
Du som är elev på något av de yrkesförberedande programmen som läses inom Lärlingsutbildningen, har då du sökte till gymnasiet redan valt vilken inriktning du ska gå. Markera ändå ditt inriktningsval på blanketten och gör sedan dina ytterligare val inom programfördjupningen och därefter ditt individuella val.

Du som går det vanliga Bygg- och anläggningsprogrammet BA, kryssar i den inriktningen som finns och väljer sedan till de kurser du vill läsa under programfördjupningen av de som är valbara där och därefter ditt individuella val.

Vissa av kurserna som finns under programfördjupningen är redan valda. Det har dels med den inriktningen att göra och för de yrkesförberedande programmen också med den yrkesutgång som du ska nå. Dina kontaktlärare finns till din hjälp om du har frågor om hur du ska fylla i valblanketten.

Kurskatalog och blanketter för det individuella valet

Ansökan om utökad kurs

För att få gå kurser som inte ryms inom programmets 2500 poäng behövs en ansökan om utökat program göras. Betyg i utökade kurser räknas endast med i jämförelsetalet om de krävs för behörighet eller om de ger meritpoäng. Rektor tar därför det i beaktande vid ansökningar till utökat program.

Följande tas i beaktande:

 • Tidigare studieresultat
 • Möjlighet att klara kursen och den extra arbetsbörda den innebär
 • Vad ska eleven använda kursen till? Har det förts dialog med mentor och SYV
 • Finns det utrymme i elevens schema?

Arbetsgång:

 1. Ansökan om utökad kurs ska ske senast . Vanligtvis sker ansökan om utökad kurs inför år 3. Observera att även modersmål räknas som utökad kurs om den inte ryms inom programmets 2500p.
 2. Elev tar kontakt med studievägledare och bokar ett samtal kring varför utökad kurs är önskvärd. Blankett fylls i under samtalets gång med motivering till varför rektor ska bevilja. Även studieplan bifogas. SYV lämnar sedan ansökan till rektor för beslut.
 3. Vid beviljad ansökan lämnar rektor denna till administratören för registrering. Administratören lämnar sedan blanketten till SYV som meddelar eleven beslutet och sätter in blanketten i pärmen med övriga valblanketter.
 4. Vid avslag lämnar rektor blanketten till SYV som meddelar eleven och vid behov bokas ett nytt samtal.

Smarta datum och länkar för dig som går i åk 2 och åk 3

Klicka på länkarna för mer information.

Kontakt

Camilla Wikman

Camilla Wikman
Studie- och yrkesvägledare
Bergska gymnasiet

070- 217 22 40
camilla.wikman@finspang.se

Finnvedsvägen 4, 612 30 Finspång