Bergskas elevråd fick stipendie!

Elevrådet på Bergska gymnasiet fick onsdagen den 19 december ta emot 2018 års demokratistipendium av demokratiberedningen.

Motiveringen löd:
”Bergska gymnasiets elevråd har med stor entusiasm och kreativitet samt lyhördhet för elevernas behov byggt upp elevrådet till en demokratisk och långsiktigt fungerande institution..”

Mottagare vid utdelningen av stipendiet var ledamöterna i elevrådets styrelse: (i bilden från vänster till höger) Per Leander, Viktor Bark, Ruben Grandell, Fredrika Höög, Madeleine Engström, Elvira Ripskog och Elias Axelsson. De tog emot chokladask och stipendiet på 10 000 kronor av Berit Martinsson (S) och Jonny Persson (S) i anslutning till kommunfullmäktiges möte i kommunhuset.

Kontakt

Per Leander
Elevrådsordförande
Bergska gymnasiet, Bildningen