Information inför skolstart

Här har vi samlat information till dig som går på Bergska eller ska börja på skolan till hösten.

Blomsterängar i Vibjörnsparken. Ängarna slås varje år med slåtterbalk och lie.

Plats och tid


Höstterminen startar onsdag 21 augusti.
Elever på Bergska gymnasiets nationella program samlas:

 • Åk 1 - kl. 09:00 i restaurangen på Bildningen (entréplan)
 • Åk 2 - kl. 13:00 i anvisat klassrum:
  BA18 409 (Ronny H & Annika R)
  EKSA18 408 (Göran R & Monica V)
  LÄ18 401 (Viktoria B & Göran T)
  NA18 406 (Monica B & Andrea S)
 • Åk 3 - kl. 13:00 i anvisat klassrum:
  BA17 409 Jim HLÄ17 401 (Ari M & Pirkko L)
  NA17 405 (Helena S & Peter E)
  EKSA17 410 (Parisa F & Per S)

Elever på Bergska gymnasiets Introduktionsprogram (IM) samlas i cafeterian på Bergska skolan kl. 09:30.

Elever på gymnasiesärskolan kontaktas av skolan om tid och plats.

Busskort

Du som är ny elev på Bergska gymnasiet åker gratis med kollektivtrafiken första skoldagen och får sedan ditt busskort utdelat av din mentor under första skoldagen.

Du som tidigare gått på skolan kan använda ditt vanliga busskort.

Schema

För att se ditt individuella schema anger du ditt ID som består av: din klassbeteckning följt av de tre första bokstäverna i ditt förnamn och sedan de tre första bokstäverna i ditt efternamn. Exempel: Anna Sjöberg i LÄ17 har ID LÄ17AnnSjö.