Om Bergska gymnasiet

Bergska gymnasiet är Finspångs kommunala gymnasieskola. Vi finns i Bildningens moderna fräscha lokaler som vi delar med Curt Nicolin Gymnasiet. Vi finns också på Bergska skolan som bland annat har en stor fin idrottshall och nyrenoverade verkstadslokaler.

Vi har ett flertal studie- och yrkesinriktade nationella program, gymnasiesärskola samt introduktionsprogram. 

Nationella program inom gymnasie­skolan

 • Samhällsvetenskapsprogrammet
 • Ekonomiprogrammet
 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Bygg- och anläggningsprogrammet

Utbud inom lärlings­utbildningens nationella program

 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • Fordons- och transportprogrammet
 • Handels- och administrationsprogrammet
 • Hantverksprogrammet
 • Industritekniska programmet
 • VVS- och fastighetsprogrammet

Utbud inom gymnasie­särskolan

 • Administration, handel och varuhantering
 • Fastighet, anläggning och byggnation
 • Individuellt program

Utbud inom introduktions­programmen

 • Programinriktat val
 • Yrkesintroduktion
 • Individuellt alternativ
 • Språkintroduktion
Skylten vid entrén är redigerad till Bergska gymnasiets nya namn.

Bra utbildning

På Bergska gymnasiet får eleverna en välordnad utbildning med kontinuerlig uppföljning av studieplanen och mycket lärarledd undervisningstid. Internationalisering, entreprenörskap och samarbete med näringsliv och universitet är centralt i alla program. Målet är att ge eleverna en utmärkt start på vuxenlivet genom en utbildning av hög kvalité.

Med hög kvalitet menar vi det här:

 • Högre lärartäthet än rikssnittet
 • Högre andel lärare med lärarlegitimation än rikssnittet
 • Andelen elever som fullföljer sin utbildning inom 3 år ligger över rikssnittet
 • Andelen elever med gymnasieexamen ligger över rikssnittet
 • Vi har en stabil lärarkår med stor samlad erfarenhet

Vision och värdegrund

Vårt ledord är Tillsammans! Det står för allt det vi vill att du ska känna när du börjar på Bergska gymnasiet. Vår vision är att erbjuda en utbildning av högsta kvalité där vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för eleven att utvecklas, växa som människa och uppfylla sina framtidsdrömmar.

Förutom att vi har hög kvalitet i våra utbildningar betyder det också:

 • Att vi ser dig och bryr oss om dig som individ.
 • Att det är roligt och meningsfullt att lära hos oss.
 • Att du ska få en bra start på ditt vuxenliv.
 • Att vi har en härlig stämning och sammanhållning.

I senaste elevenkäten fick vi bland annat goda resultat på ”grundläggande värden på skolan och i undervisningen” samt ”trygghet", jämfört med övriga gymnasieskolor i landet.

Systematiskt kvalitetsarbete

För att kunna leva upp till vår vision och våra mål krävs det att vi hela tiden utvecklas och gör det utifrån en struktur som främjar utveckling. Vi bedriver ständigt systematiskt kvalitetsarbete genom att bland annat arbeta i utvecklingsgrupper.

Organisation

Bergska gymnasiet är indelat i två rektorsområden. Tangra Brussander ansvarar för gymnasieskolans nationella program och Elisabet Rehn ansvarar för gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammet. Rektorerna har ett helhetsansvar för skolans arbete och utveckling. Rektor leder det pedagogiska arbetet och har ansvar för elever, personal, ekonomi, arbetsmiljö och kommunikation.

Lärarna ansvarar för att utföra det pedagogiska arbetet. Lärarna är indelade i arbetslag och ämneslag samt ingår i olika utvecklingsgrupper som skapas varje läsår för att utveckla skolan, våra program samt enstaka kurser. Vi är riktigt stolta över våra lärare. De trivs bra på Bergska och det märks i deras undervisning. De är engagerade i eleverna och bra på att stimulera studiemotivationen och sammanhållningen.

Elevhälsan

På skolan träffas elevhälsan en gång varje vecka för att lyfta elevärenden och elevsituationer, förebygga och häva akuta situationer. Elevhälsoteamet består av rektor, specialpedagog, kurator, studie- och yrkesvägledare, skolsköterska och elevcoacher. En gång i veckan bjuder elevhälsoteamet även in till ”Öppet team” där lärare från varje arbetslag möter teamet för att tillsammans diskutera elevärenden och planera åtgärder. Elevhälsan ansvarar också för att se över alla elevers närvaro och följa upp elever med hög frånvaro med olika åtgärder. Syftet är att sänka frånvaron samt öka delaktigheten i skolan.

Elevhälsoteamet:

 • Utformar övergripande rutiner för skolans elevhälsoarbete.
 • Beslutar om elevvårdskonferenser.
 • Deltar (som grupp eller som enskilda funktioner) i elevvårdskonferenser.
 • Beslutar om elevstödjande insatser.
 • Informerar personalen om det övergripande elevvårdsarbetet.

Elevrådet

Elevrådet är din möjlighet som elev att påverka! På Bergska gymnasiet värderar vi våra elevers tankar och åsikter högt. Det är centralt för att kunna erbjuda en attraktiv utbildning av hög kvalité. Elevrådet är en demokratisk bas där våra elever ges möjlighet att påverka skolan och undervisningen. Som elevrådsrepresentant skapar du dig många nyttiga erfarenheter inför framtiden samt bidrar till skolans utvecklingsarbete.

Vi satsar på dig och din framtid!

Finspångs kommun satsar mer pengar på skolan än närliggande kommuner enligt ny statistik från SKL. Det kommer du som elev märka på den goda maten, fräscha lokalerna, körkort med mera.

Internationalisering

På Bergska är vi intresserade av omvärlden och anser att internationalisering är viktigt. Därför har vi etablerat kontakter runt om i världen och gör resor till bland annat England, Bosnien och Liberia. På samhällsvetensprogrammet erbjuder vi även en global profil inom inriktningen samhäll där fokus ligger på att arbeta med FN:s 17 globala hållbarhetsmål inom Agenda 2030. Vi har etablerat ett samarbete med Finspångs kommun och utbildat lärare till skolambassadörer för EU. Utbildningen för skolambassadörer är ett samarbete mellan EU-kommisionen, Sveriges regering, Europaparlamentet och Universitets- och högskolerådet.  

Digitalisering

För att uppfylla kraven från styrdokumenten när det gäller skolans digitalisering arbetar vi aktivt med att utveckla personalens och elevernas kunskaper gällande digitala läromedel och digitala möjligheter. Idag använder vi oss av Googles verktyg för undervisning, G-suite.

G-suite är ett verktyg i skolans pedagogiska arbete som erbjuder en webbaserad helhetslösning för att skapa, dela, kommunicera och samarbeta på ett effektivt och innovativt sätt vilket bidrar till nya, spännande arbetssätt i skolan mellan elever och mellan elever och lärare. Eleverna blir delaktiga i sitt eget lärande och kan organisera sitt arbete på ett enkelt sätt.

En personlig dator

I arbetet med digital utveckling är datorn central. Datorn hjälper dig att utvecklas och du slipper uppleva begränsningar i ditt lärande. En dator är en förutsättning för att klara studi­erna idag, därför får alla elever på våra nationella gymnasieprogram samt på gymnasiesärskolans nationella gymnasieprogram en personlig Macbook air.

Skolmat

Det är viktigt med energi för att orka plugga. På Bergska gymnasiet får alla elever äta riktigt god mat varje dag och satsar därför lite extra på maten som serveras. Varje dag har du också möjlighet att välja mellan flera olika maträtter med stor salladsbuffé och färskt bröd. På Bildningen serveras maten av Östgöta kök och Metallens restaurang lagar maten på plats.

Som elev har du även möjlighet att påverka maten genom matrådet som träffas en gång i månaden med elevrepresentanter och representanter från skolans ledning och köket.

Generöst körkortspaket

Ett körkort underlättar både i vardagen och i arbetslivet, då många arbeten idag kräver körkort. Därför får alla elever ett generöst körkortspaket av skolan. I körkortspaketet ingår teoripaketet samt max tolv körlektioner. Du får själv välja vilken körskola du vill övningsköra på.

För att bli beviljad körkortspaketet krävs att du inte har ogiltig frånvaro. Din kontaktlärare hjälper dig skriva ut din närvaro från skola24 i samband med ansökan.

Förmåner

Alla elever som börjar på Bergska gymnasiets nationella gymnasieprogram får ett förmånskort med olika rabatter och erbjudanden. Förmånskorten ger dig rabatter på allt från gymkort, fika, restaurangbesök, evenemang till hörlurar och så vidare.

Att resa kollektivt till Bergska gymnasiet

46 procent av eleverna på de nationella gymnasieprogrammen i Finspång pendlar in från Norrköpings kommun. Till Bildningen reser varje dag hundratals elever. Att pendla till Finspång från Svärtinge, Kimstad och Skärblacka tar ofta kortare tid än att resa in till centrala Norrköping.

Kontakt

Tangra Brussander
Rektor (BA, EK, NA, SA, LÄ)
Bergska gymnasiet, Bildningen

0122-856 74
bergska.gymnasiet@finspang.se

Bergska gymnasiet, Bildningen

0122-855 31
bergska.gymnasiet@finspang.se

Finnvedsvägen 4 612 30 Finspång

Elisabet Rehn
Rektor (IM, GYS, Särvux)
Bergska gymnasiet, Bergska skolan

0122-855 58
elisabeth.rehn@finspang.se

Bergska gymnasiet, Bergska skolan

0122-855 38
bergska.gymnasiet@finspang.se

Ekmans väg 12 612 36 Finspång

Cafeterians öppettider

 • Bildningen:
  Måndag-torsdag, klockan 08.30-16.00
  Fredag, klockan 08.30-15.30

 • Bergska skolan:
  Måndag-fredag, klockan 8-11 och 13-15. Cafeterian på Bergska skolan tar bara kontanter.