Fordons- och transport­programmet (lärlingsutbildning)

Gillar du att meka och vill lära dig mer om hur man servar, reparerar eller lackerar olika fordon? Vill du ha en praktisk utbildning med många framtidsmöjligheter? Här är utbildningen för dig!

En utbildning som kräver mycket men också ger mycket

För dig som vill arbeta med service och reparationer av personbilar, tunga fordon, mobila maskiner m m. Du kan också bli bilskadereparatör, fordonslackerare, arbeta på terminal eller sälja reservdelar och tillbehör. Möjligheterna är många!

Du lär dig om elektroniska och mekaniska system och hur fordon fungerar. Du lär dig att hitta fel, reparera och utföra service på olika fordon. Du övar dig på att använda verktyg, maskiner, testinstrument och andra hjälpmedel. Även grundläggande trafikkunskap ingår i programmet. Eftersom att programmet är en lärlingsutbildning sker hälften av utbildningen ute i arbetslivet där du får jobba i ett arbetslag och prova på ditt framtida yrke. Du kan skaffa dig en grundläggande högskolebehörighet genom att byta ut eller lägga till några kurser.

Våra inriktningar

  • Karosseri och lackering
  • Personbil

Karosseri och lackering

Du får grundläggande kunskap om karossens form och funktion för att kunna reparera och ge service på karosser och karosseridetaljer, eller för att arbeta som billackerare. Du får arbeta med olika svetsmetoder och avancerad utrustning, bland annat riktbänkar och mätinstrument. Det gäller att kunna återställa ett fordon till hur det såg ut från början.

I lackeringsteknik lär du dig att spackla, slipa, maskera och sprutlackera. Du kan även få pröva att motivlackera.

Personbil

Du lär dig grunderna för att arbeta med service och underhåll av personbilar och lätta transportfordon. Inriktningen ger dig kunskaper om personbilsteknik och reprationer.

Du läser el/elektronik, karosseri och inredning, lär dig om bromsar och andra mekaniska delar. Fordon är idag uppbyggda av system som styrs av datorer och kännare. Du får därför använda olika mätinstrument, ofta datoriserade, när du arbetar med felsökning.

Programcirkel

Utifrån diagramet på bilderna kan du få en översikt kring hur många poäng du läser av olika ämnen och hur många poäng som är valbara. Programcirklarna är också bra att använda för att jämföra olika program med varandra.

Kontakt

Tangra Brussander
Rektor (BA, EK, NA, SA, LÄ)
Bergska gymnasiet, Bildningen

0122-856 74
bergska.gymnasiet@finspang.se