Lärlingsutbildning

På Bergska gymnasiet är det möjligt att gå ett yrkesprogram som lärling. Det innebär att du gör minst halva din utbildning på en eller flera arbetsplatser.

Du lär dig ett yrke genom att kombinera arbete med studier i skolan. Skolans yrkeslärare har nära kontakt med din handledare på arbetsplatsen. Delar av din utbildning gör du i huset Bildningen.

Utbildningen innebär att du får en yrkesexamen från gymnasieskolan samtidigt som du får kontakter i arbetslivet. Nio av tio får jobb efter sin lärlingsutbildning! Du som går lärlingsutbildning har också rätt att läsa in grundläggande högskolebehörighet.

Våra program

Vi erbjuder platser på sex olika nationella gymnasieprogram. Programmen har olika inriktningar och yrkesutgångar.

Inom lärlingsutbildningens nationella program finns följande utbud:

APL

Under din APL, som står för arbetsplatsförlagt lärande, får du möta yrkeskunniga människor som delar med sig av sina kunskaper och du skapar bra kontakter för framtiden. Du får även chansen att lära dig sådant som är lättare att lära sig på en arbetsplats än i skolan. På lärlingsutbildningen gör du minst halva din utbildning på en eller era arbetsplatser och vi har ett nära samarbete med näringslivet.

Många möjligheter

Du får en yrkesexamen, vilket ger dig grundläggande behörighet till yrkeshögskolan och en bra start på yrkeslivet.Tillsammans med din lärare och studie- och yrkesvägledare kan ni göra individuella anpassningar inom ramen för din lärlingsutbildning. Du kan exempelvis välja att läsa in grundläggande högskolebehörighet genom att lägga till eller byta ut vissa kurser. Vi hjälper dig forma utbildningen efter dina framtidsdrömmar!

Samma kunskaper

När du går något av de program som vi erbjuder inom lärlingsutbildning får du samma kunskaper som de elever som läser i skolan. Skillnaden är enbart att du lär dig på ett annat sätt. Du går alltså samma utbildning men lär dig mer på arbetsplatsen istället för i skolan.

Lärlingsersättning

Du som går lärlingsutbildning i gymnasieskolan kan få en extra lärlingsersättning på upp till I000 kr/ mån från CSN. Det är ett bidrag för att täcka kostnader för måltider och resor som du kan få när du är ute på en arbetsplats.

Yrkesutgångar

Inom lärlingsutbildningen finns olika yrkesutgångar för olika program. En yrkesutgång är en yrkeskompetens som du får genom en viss kombination inom det specifika programmets programfördjning.

Vi samarbetar med många olika företag:

Logotyper samarbetspartners för praktikplatser på lärlingsutbildningen

Kontakt

Tangra Brussander
Rektor (BA, EK, NA, SA, LÄ)
Bergska gymnasiet, Bildningen

0122-856 74
bergska.gymnasiet@finspang.se