Försäljnings- och service­programmet

Siktar du högt? Vill du ha en praktisk utbildning där du lär dig allt om detaljhandeln? Har du intresse för marknadsföring, service och ekonomi? Här är programmet för dig!

En utbildning som kräver mycket men också ger mycket

Programmet passar dig som vill lära mer om företag, marknadsföring och ledarskap. Efter utbildningen kan du arbeta med inköp, försäljning, service, reklam, ekonomi, löner och bokföring. Genom försäljnings- och serviceprogrammet får du grundläggande högskolebehörighet. De kurser som ger grundläggande behörighet är möjliga att välja bort. Du får också en yrkesexamen vilket ofta leder till jobb direkt efter gymnasiet. 

Nyheter

Programmet hette tidigare Handels- och administrationsprogrammet men byter namn och visst innehåll från HT22. Från och med HT23 ingår även grundläggande högskolebehörighet i programmet.

Om programmet

Det centrala för utbildningen är att du lär dig handel med varor och tjänster. Med tjänster menar man resor, hotell, transporter, reklam, marknadsföring med mera. Du lär dig hur man ställer fakturor och offerter samt om de lagar och regler som gäller vid försäljning.

Du läser kurser inom bland annat företagsekonomi där entreprenörskap, redovisning, näthandel, kommunikation, ledarskap och affärsutveckling är centralt. Försäljningsteknik, service och administration ingår också i programmet och du kommer lära dig om den nya tekniken som används inom branschen idag.

Du kan fördjupa dig inom olika områden som livsmedel, mode, sport, fritid eller elektronik. Du lär dig vikten av att kunna köpa in varor och hantera dom. Du får även lära dig att exponera varor på ett säljande sätt.

På programmet fördjupar du också dina kunskaper om hur företag fungerar och är organiserade. Du läser om marknadsföring av varor och tjänster och får träna på att göra reklam och informationsmaterial. Det ingår också att göra marknadsundersökningar och planera kampanjer.

En praktisk yrkesutbildning

Försäljnings- och serviceprogrammet är skolförlagt vilket innebär att du gör stora delar av din utbildning inne på skolan fast med många praktiska moment och övningar. Du gör även vissa delar av din utbildning ute på en riktig arbetsplats där du får möta yrkesmän och få kunskaper om ditt framtida yrke. Denna praktik kallas för APL som står för arbetsplatsförlagt lärande. Redan första terminen årskurs 1 får du testa på yrket under en vecka och i åk 2 är du ute fyra veckor på APL för att sedan i åk 3 vara ute två dagar i veckan på en arbetsplats.

Åk 1

  • HT, 1 vecka APL
  • VT, 2 veckor APL

Åk 2

  • HT, 2 veckor APL
  • VT, 2 veckor APL

Åk 3

  • 2 dagar i veckan

Nyhet - Dubbel kompetens!

Bredda din kompetens genom att välja kurser från andra program inom ramen för programfördjupningen och/ eller det individuella valet. Vi har skapat olika spår för att tydliggöra dina valmöjligheter. Dessa spår kan väljas på Försäljnings- och serviceprogrammet:

  • Juridikspår (Privatjuridik 100p + Samhällskunskap 1a2 50p och Historia 1a2 50p)
  • Ekonomispår (Matematik 2a 100p, Matematik 3b 100p)

Viktig info för er som söker gymnasiet 2023

Vi tar inte in några nya elever inför läsåret 23/24 utan planerar att anta nya klasser först till läsåret 24/25. De klasser som redan går programmet forsätter som vanligt. Vid frågor gällande denna programpaus, kontakta skolans rektor. Kontaktuppgifter finns på denna sida.

Kontakt

Johanna Fornasaro
Resultat- och enhetschef/rektor
Bergska gymnasiet, Bildningen

0122-851 02
Johanna.fornasaro@finspang.se

Finnvedsvägen 4 612 30 Finspång