Individuella programmet

Individuella programmet ger dig en god grund för ett meningsfullt vuxenliv i arbete, boende och fritid.

På Bergska gymnasiets individuella program arbetar vi utåtriktat och du får möjlighet att göra flera studiebesök, utflykter och resor under din skoltid.

Vi lägger stor vikt vid att du ska få så mycket arbetslivserfarenhet som möjligt. Du kommer därför att få göra studiebesök och praktik inom kommunens dagliga verksamheter och på andra tänkbara arbetsplatser.

Ämnesområden:

  • Estetisk verksamhet
  • Hem‐ och konsumentkunskap
  • Idrott och hälsa
  • Natur och miljö
  • Individ och samhälle
  • Språk och kommunikation

På det individuella programmet kan du som har intresse och förutsättningar läsa en kombination av ämnesområden och kurser från gymnasiesärskolans nationella program. Beslutet fattas av rektor och dokumenteras i din individuella studieplan.

Efter avslutade studier på det individuella programmet får du ett gymnasiesärskolebevis.

Kontakt

Jonny Dreij
Rektor
Bergska gymnasiet, Bergska skolan

0122-850 39
jonny.dreij@finspang.se

Ekmansväg 12, 612 36 Finspång

Sofia Arnell-Johansson
Samordnare Gymnasiesärkolan (GYS) Specialpedagog
Bergska gymnasiet, Bergska skolan

sofia.arnell-johansson@finspang.se

Bergska gymnasiet, Bergska skolan

0122-855 38
bergska.gymnasiet@finspang.se

Ekmans väg 12 612 36 Finspång