Försäljnings- och service­programmet

Siktar du högt? Vill du ha en praktisk utbildning där du lär dig allt om detaljhandeln? Har du intresse för marknadsföring, service och ekonomi? Här är programmet för dig!

En utbildning som kräver mycket men också ger mycket

Programmet passar dig som vill lära mer om företag, marknadsföring och ledarskap. Efter utbildningen kan du arbeta med inköp, försäljning, service, reklam, ekonomi, löner och bokföring. Programmet hette tidigare Handels- och administrationsprogrammet men byter namn och visst innehåll från HT21.

Det centrala för utbildningen är att du lär dig handel med varor och tjänster. Med tjänster menar man resor, hotell, transporter, reklam, marknadsföring med mera. Du lär dig hur man ställer fakturor och offerter samt om de lagar och regler som gäller vid försäljning.

Du läser kurser inom bland annat företagsekonomi där entreprenörskap, redovisning, näthandel, kommunikation, ledarskap och affärsutveckling är centralt. Försäljningsteknik, service och administration ingår också i programmet och du kommer lära dig om den nya tekniken som används inom branschen idag.

Du kan fördjupa dig inom olika områden som livsmedel, mode, sport, fritid eller elektronik. Du lär dig vikten av att kunna köpa in varor och hantera dom. Du får även lära dig att exponera varor på ett säljande sätt.

På programmet fördjupar du också dina kunskaper om hur företag fungerar och är organiserade. Du läser om marknadsföring av varor och tjänster och får träna på att göra reklam och informationsmaterial. Det ingår också att göra marknadsundersökningar och planera kampanjer.

Nyheter från och med HT2021

Försäljnings- och serviceprogrammet blir skolförlagt under åk 1 och åk 2 för att sedan bli lärlingsutbildning i åk 3. Detta gör att vi kan öppna upp för fler platser på programmet.

Minst hälften av utbildningen i årskurs 3 sker ute på arbetsplatser för att du ska få arbeta med yrkesmän och få kunskaper om ditt framtida yrke. Du kan skaffa dig en grundläggande högskolebehörighet genom att byta ut eller lägga till några kurser. Under årskurs 1 och årskurs 2 kommer du få testa på APL under kortare perioder.Programcirkel

Utifrån diagramet på bilden kan du få en översikt kring hur många poäng du läser av olika ämnen och hur många poäng som är valbara. Programcirklarna är också bra att använda för att jämföra olika program med varandra.

Kontakt

Tangra Brussander
Rektor (EK, NA, SA, BF, HA)
Bergska gymnasiet, Bildningen

0122-856 74
tangra.brussander@finspang.se