Finspångs kommun

Språkintroduktion

Språkintroduktionen vänder sig till ungdomar som nyligen anlänt till Sverige. Tyngdpunkten i utbildningen är det svenska språket, vilket ska skapa möjligheter till fortsatta studier på annat introduktionsprogram, nationellt program, annan utbildning eller arbetsliv.

Studieupplägg

På Bergska gymnasiets språkintroduktion ser vi varje enskild elevs behov och förutsättningar. Detta ligger sedan till grund för elevens individuella studieplan.
Den kan förutom svenska som andraspråk innehålla:

  • Samtliga grundskoleämnen.
  • Motivationshöjande insatser.

För att eleven på Språkintroduktion ska nå målen i den individuella studieplanen arbetar vi på Bergska gymnasiet med:

  • små lärarledda undervisningsgrupper.
  • regelbundna enskilda samtal med mentor där fokus är coachning, språkutveckling, studieresultat, studieteknik och social utveckling.
  • ett nära samarbete mellan mentor, studie- och yrkesvägledare samt elev kring studieplanering och framtidsplaner.
  • att alla elever har tillgång till en specialpedagog.
  • datorn som verktyg i ett flertal ämnen. Detta ger eleven möjlighet att utveckla sina datakunskaper.
  • motivtionshöjande insatser utifrån elevens behov.

Språkintroduktionens längd beror på elevens behov, men dock längst tre år.

Sök till Språkintroduktionen

Man söker till Språkintroduktionen genom att lämna en ansökan på gymnasiestudera.se.

Kontakt

Bergska gymnasiet, Bergska skolan

0122-855 38
bergska.gymnasiet@finspang.se

Ekmans väg 12 612 36 Finspång

Jonny Dreij
Rektor
Bergska gymnasiet, Bergska skolan

0122-850 39
jonny.dreij@finspang.se

Ekmansväg 12, 612 36 Finspång