Finspångs kommun

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion vänder sig till elever som inte är behöriga till ett nationellt yrkesprogram, men som är motiverade att genomföra en yrkesinriktad utbildning. Syftet med utbildningen är att skapa kunskaps­mässiga och sociala förutsättningar för eleven att komma ut i arbetslivet eller vidare studier.

Utbildningens mål

Studierna inom introduktionsprogrammet förbereder eleven för arbete inom det yrke studierna riktar sig mot. Elever som under tiden på yrkesintroduktionen uppnår behörighet kan söka vidare till ett nationellt gymnasieprogram. 

Studieupplägg

Studierna på Yrkesintroduktion bedrivs på heltid och kan vara i upp till tre år. Eleven läser yrkeskurser som är hämtade ur gymnasieskolans nationella program. Grundskoleämnena matematik, svenska/svenska som andra språk, engelska och samhällskunskap kan också läsas. Utbildningen är både teoretisk och praktisk. Arbetsförlagt lärande (APL) ingår i utbildningen. I årskurs 2 och 3 kan utbildningen ske i lärlingslikande form.

Vårt utbud

Bergska gymnasiet erbjuder tre inriktningar på Yrkesintroduktionen (IMYRK).

Studier inom yrkesintroduktion Barn och fritid förbereder dig för arbeten inom exempelvis barnomsorg, assistans och social omsorg.

Du förbereder dig för arbetet genom att bland annat lära dig om kommunikation, levnadsmiljöer och levnadsvillkor.

Studier inom yrkesintroduktion Bygg och anläggning förbereder dig för arbeten som exempelvis snickare, målare, murare, takläggare eller golvläggare.

Du förbereder dig för arbete inom bygg och anläggning genom att bland annat lära dig om metoder och arbetssätt inom branschen. Du lär dig även att hantera material, verktyg och maskiner.

Studier inom försäljning och service förbereder dig för arbeten inom exempelvis butik och enklare administrativa uppgifter.

Du förbereder dig för arbete inom försäljning och service genom att bland annat lära dig om försäljningsteknik, marknadsföring och kommunikation. Du lär dig även service och bemötande.

Ansökan

Du gör en intresseanmälan via gymnasiestudera.se.

För mer information och hjälp med ansökan kontakta din studie- och yrkesvägledare.

Kontakt

Camilla Wikman
Studie- och yrkesvägledare
Bergska gymnasiet

070- 217 22 40
camilla.wikman@finspang.se

Finnvedsvägen 4, 612 30 Finspång

Sofia Arnell-Johansson
Tf rektor Bergska gymnasiet, Bergska skolan Specialpedagog
Bergska gymnasiet, Bergska skolan

070-387 23 38
sofia.arnell-johansson@finspang.se

Ekmans väg 12, 612 36 Finspång

AnneMarie Vind
Tf biträdande rektor
Bergska gymnasiet, Bergska skolan

072-505 95 44
annemarie.vind@finspang.se

Ekmans väg 12, 612 36 Finspång