Naturvetenskaps­programmet

Tycker du att människokroppen och universum är spännande? Är du intresserad av natur och miljö eller vill veta hur fysikaliska lagar hänger ihop? Gillar du matte och problemlösning? Vill du ha många möjligheter till högskolestudier? Här är utbildningen för dig!

En utbildning med många möjligheter

Naturvetenskapsprogrammet ger en bred utbildning med behörighet till de flesta utbildningarna på högskola och universitet. Det passar dig som vill läsa vidare inom naturvetenskap eller teknik. En naturvetenskaplig allmänbildning behövs i många verksamheter och är en viktig förutsättning för den snabba utvecklingen i vårt moderna samhälle.

Naturvetenskapsprogrammet är både teoretiskt och praktiskt. Du fördjupar dina kunskaper i matematik, fysik, kemi och biologi, men även i samhällskunskap och svenska.Vanliga inslag i undervisningen är laborationer och fältstudier och du lär dig att tänka kritiskt, föra logiska resonemang och värdera olika påståenden. Du får också öva på att självständigt planera dina studier, utvärdera och dokumentera.

Naturvetenskapsprogrammet ger dig stora valmöjligheter för fortsatta studier och yrken som läkare, biolog, sjuksköterska, arkitekt, psykolog, apotekare, laboratorieassistent, ingenjör m .

Våra inriktningar

Naturvetenskap

Denna inriktning ger dig en gedigen naturvetenskaplig utbildning och den ger också flest valmöjligheter efter gymnasieskolan. För att bli behörig till läkar-, tandläkar-, veterinär- och optikerutbildningarna krävs att du har läst biologi 2 och kemi 2, vilket du gör inom denna inriktning. Du läser även matematik 4, som krävs för att få behörighet till matematikintensiva utbildningar på högskolan.

Naturvetenskap och samhälle

På denna inriktning läser du lite mindre naturvetenskap och matte men istället mer samhällsvetenskapliga kurser. Du läser till exempel samhällskunskap 2 och geografi 1 och fördjupar dig i hur vårt samhälle fungerar och hur vårt liv påverkas av de förutsättningar naturen ger.

Programcirklar

Utifrån diagramen på bilderna kan du få en översikt kring hur många poäng du läser av olika ämnen på våra olika inriktningar och hur många poäng som är valbara. Programcirklarna är också bra att använda för att jämföra olika program med varandra

Programfilm

Lärare berättar om programmet

Kontakt

Johanna Fornasaro
Resultat- och enhetschef/rektor
Bergska gymnasiet, Bildningen

0122-851 02
Johanna.fornasaro@finspang.se

Finnvedsvägen 4 612 30 Finspång