Språk/Language

Lediga tomter

För dig som vill bygga ditt drömboende erbjuder Finspångs kommun byggklara villatomter på en rad attraktiva platser runt om i kommunen.

Glad man hoppar framför ett hus.

Nya tomter

Arbete pågår kontinuerligt med att ta fram nya detaljplaner och möjliggöra byggnation av exempelvis nya bostäder.

Lediga tomter

För att du ska registreras i kommunens tomtkö krävs att du anmäler dig till tomtkön och betalar en anmälningsavgift på 300 kronor. Du måsta ha fyllt 18 år för att göra anmälan. Tilldelning av tomt eller grupphus sker i den turordning sökande registrerats i tomtkön.

Är det i ett villaområde eller på den natursköna landsbygden du vill bo? Det som utmärker boendet i Finspång är närheten till natur och vatten. Det är nära till privat och kommunal service av hög kvalitet. Goda kommunikationer tar dig snabbt till storstaden eller ut till storskogen. Nedan hittar du information om tomter som är klara att bygga på i olika delar av Finspångs kommun.

Grytgöl

I Grytgöl finns det följande lediga tomter att bygga småhus på.

Tomtnr.

Adress

Areal

Pris

2

Vattenverksvägen 4

859 kvm

1 000 kr

3

Vattenverksvägen 2

922 kvm

1 000 kr

4

Bryggerivägen 2

1 185 kvm

1 000 kr

5

Bryggerivägen 4

1 162 kvm

1 000 kr

6

Vattenverksvägen 1

1 205 kvm

1 000 kr

7

Källgårdsvägen 7

1 296 kvm

1 000 kr


I och med att köpeskillningen (1 000 kr) betalas erläggs även anläggningsavgift för vatten och avlopp enlig gällande prislista (debiteras av Finspångs Tekniska Verk). Detta oavsett när byggnationen påbörjas. Byggnationen ska vara färdigställd inom fem år från tillträdesdagen.

Hävla

I Hävla finns det en ledig tomt att bygga småhus på.

Tomtnr.

Adress

Areal

Pris

1

Hästskovägen 31

646 kvm

1 000 kr


I och med att köpeskillningen (1 000 kr) betalas erläggs även anläggningsavgift för vatten och avlopp enlig gällande prislista (debiteras av Finspångs Tekniska Verk). Detta oavsett när byggnationen påbörjas. Byggnationen ska vara färdigställd inom 5 år från tillträdesdagen.

Igelfors

I Igelfors finns det sex lediga tomter att bygga småhus på.

Tomtnr.

Adress

Areal

Pris

1

Glimmervägen 7

845 kvm

1 000 kr

2

Glimmervägen 8

865 kvm

1 000 kr

3

Borres väg 2

928 kvm

1 000 kr

4

Borres väg 4

786 kvm

1 000 kr

5

Borres väg 6

784 kvm

1 000 kr

6

Borres väg 8

777 kvm

1 000 kr

 

I och med att köpeskillningen (1 000 kr) betalas erläggs även anläggningsavgift för vatten och avlopp enlig gällande prislista (debiteras av Finspångs Tekniska Verk). Detta oavsett när byggnationen påbörjas. Byggnationen ska vara färdigställd inom 5 år från tillträdesdagen.

Ljusfallshammar

I Ljusfallshammar finns det en ledig tomt att bygga småhus på.

Tomtnr.

Adress

Areal

Pris

1

Strånkärrsvägen 1

920 kvm

1 000 kr

 

I och med att köpeskillningen (1 000 kr) betalas erläggs även anläggningsavgift för vatten och avlopp enlig gällande prislista (debiteras av Finspångs Tekniska Verk). Detta oavsett när byggnationen påbörjas. Byggnationen ska vara färdigställd inom 5 år från tillträdesdagen.

Rejmyre

I Rejmyre finns det en ledig tomt att bygga småhus på.

Tomtnr.

Adress

Areal

Pris

1

Humlegårdsvägen 18

837 kvm

1 000 kr


I och med att köpeskillningen (1 000 kr) betalas erläggs även anläggningsavgift för vatten och avlopp enlig gällande prislista (debiteras av Finspångs Tekniska Verk). Detta oavsett när byggnationen påbörjas. Byggnationen ska vara färdigställd inom 5 år från tillträdesdagen.

Kontakt

Cristina Lindén
Handläggare
Samhällsplaneringsenheten

0122-850 53
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång